Betsayda Machado

Dit weekend richt ik in het eerste uur van El Mundo de spotlights op de stem van Venezuela: Betsayda Machado! Betsayda groeide op in El Clavo, een dorp in de jungle waar de Afrikaanse roots van haar voorvaderen – slaven die zich hadden bevrijd – twee eeuwen later nog altijd doorklinken in de muziek die er wordt gemaakt. Deze “parranda” kenmerkt zich door ritmische, meerstemmige zang, veelal in vraag-en-antwoordvorm, aangevuurd door slagwerk dat de dansers zo in vervoering brengt dat ze haast lijken te zweven. De trommels worden door de dorpsbewoners zelf gemaakt uit het hout van de lanoboom, die geldt als symbool van de streek. La Parranda El Clavo, de groep die verder bestaat uit Betsayda’s zus Nereida en nog zes dorpsgenoten onder wie drie cacaoboeren, is inmiddels dertig jaar bij elkaar. Als dragers van de verhalen van hun gemeenschap bezingen ze alles wat zich in hun leven afspeelt, dus ook de crisis die hun land op dit moment teistert. Ik zag en hoorde ze afgelopen weekend tijdens Music Meeting in Nijmegen!