Damir Immamowic

In het eerste uur van deze El Mundo editie zet ik de Bosnische sevdahzanger Damir Immanovic centraal . Damir werd geborenis Sarajevo, de hoofdstad van Bosnië. Als kind woonde hij in Joegoslavië. als tiener zat hij opgesloten tijdens de drie jaar durende belegering door Servische troepen. Na deze slechte periode ging hij filosofie studeren en ging  zich daarna op de muziek richten. Vooral het zingen van de eeuwenoude Bosnische liedtraditie de “Sevdah” kreeg zijn belangstelling. Zaterdag 30 mei 2020 stond hij nog met zijn band gepland op het festival Music Meeting in Nijmegen, maar dat ging in verband met het coronavirus helaas niet door.