Heiko Dijker

HeikoDijker1In het tweede uur van El Mundo praat ik dit weekend met de professionele tablaspeler Heiko Dijker (zie foto). In 1983 vertrok Heiko uit zijn Friese dorp Oentsjerk en ging liften naar India. In India vond hij tablameester Ustad Faiaz Khan bij wie hij in de leer is geweest om het tablaspelen goed onder de knie te krijgen. En dat is hem gelukt: Heiko geeft workshops en concerten over de hele wereld, hij produceert zijn eigen muziek In het VPRO programma “Vrije Geluiden”  In oktober vorig jaar werkte hij samen met violiste Lenneke van Staalen; beide muzikanten begeleidden de Indiase klassieke dansers Renjit en Vijna! Deze dansers zijn experts in de BharataNatyam, de dans uit het zuiden van India.