Lina

Deze week besteed ik extra aandacht aan de Portugese fadozangeres Lina Codoso Rodrigues, die onder haar artiestennaam Lina prachtige fado maakt. Lina groeide op in Tras-os-Montes in Noord-Oost Portugal. Haar vader was herder en leerde haar de fado’s van Amalia Rodrigues.  Al op jonge leeftijd werd ze solist in een operakoor. Uiteindelijk kwam ze terug bij haar jeugdliefde de fado! Lina zorgt nu eigenlijk voor een heropleving van het oude levenslied, diep geworteld in de geschiedenis van Portugal! Samen met de Spaanse muzikant/producer Raul Refree bracht ze onlangs haar allernieuwste album “Fado Camoes” uit!

is week, I pay special attention to Portuguese fado singer Lina Codoso Rodrigues, who creates beautiful fado under her stage name Lina. Lina grew up in Tras-os-Montes in north-east Portugal. Her father was a shepherd and taught her the fados of Amalia Rodrigues. At an early age, she became a soloist in an opera choir. Eventually, she came back to her childhood love of fado! Lina is actually now reviving the old life song, deeply rooted in Portugal’s history! Together with Spanish musician/producer Raul Refree, she recently released her very latest album “Fado Camoes”!