The Jig

In de volgende El Mundo editie besteed ik in het eerste uur extra aandacht aan de Amsterdamse funkband The Jig! Met drie vette blazers en een ritmesectie met Hammondorgel zorgen ze voor een echte funksound. Onlangs brachten ze het album “Live in Rio” uit! De band laat al jaren van zich horen op diverse festivals in Brazilië. In 2019 vierde het achttal de tiende verjaardag op het Rio das Ostras Jazz & Blues Festival voor een groot publiek. Nu ligt de band noodgedwongen stil, maar gelukkig is er het album “Live in Rio” voor iedereen die snakt naar lekker “spijkerharde” funk, zoals ze dat zelf zeggen!